دماسنج مقاومتی چندنقطه ای مدل TR95

همراه یا فاقد ترموول

مدل : TR95

دماسنج های چند منظوره اغلب برای اندازه گیری دما در راکتورها یا انبارهای سوخت استفاده می شوند. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


TR95

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • صنایع شیمیایی و پتروشیمی
  • اندازه گیری لایه های دما یا نقاط داغ در راکتورها
  • انبارهای سوخت

توضیحات

دماسنج های چند منظوره اغلب برای اندازه گیری دما در راکتورها یا انبارهای سوخت استفاده می شوند.
برای دستیابی به زمان پاسخ سریع ، نقاط اندازه گیری توسط فنرهایی به طرف داخلی ترموول فشار وارد می کند که یک واحد با دماسنج را تشکیل می دهد و یا می تواند در حالت ایده آل جزء موجود در راکتور باشد. ترمینال های اتصال یا ترنسمیتر دما در محفظه اتصال قرار می گیرند که یا جزء دماسنج چند منظوره است یا می تواند به طور جداگانه نصب شود.

نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TR95
نوع RTD بدون غلاف، دماسنج سطحی

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

توضیحات محصول

کاربردها

  • صنایع شیمیایی و پتروشیمی
  • اندازه گیری لایه های دما یا نقاط داغ در راکتورها
  • انبارهای سوخت

توضیحات

دماسنج های چند منظوره اغلب برای اندازه گیری دما در راکتورها یا انبارهای سوخت استفاده می شوند.
برای دستیابی به زمان پاسخ سریع ، نقاط اندازه گیری توسط فنرهایی به طرف داخلی ترموول فشار وارد می کند که یک واحد با دماسنج را تشکیل می دهد و یا می تواند در حالت ایده آل جزء موجود در راکتور باشد. ترمینال های اتصال یا ترنسمیتر دما در محفظه اتصال قرار می گیرند که یا جزء دماسنج چند منظوره است یا می تواند به طور جداگانه نصب شود.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TR95
نوع RTD بدون غلاف، دماسنج سطحی
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4