دماسنج مدل TF45

مدل : TF45

دماسنج مدل TF45 عمدتا برای اندازه گیری درجه حرارت مواد گازی و همچنین سطوح جامدات در دامنه 260+ … 50- درجه سانتی گراد استفاده می شود. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


Model TF45

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • سیستم های خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر
  • ماشین سازی
  • کمپرسورها
  • سیستم های گرمایشی، سرمایشی، تهویه
  • تولید کوره و تجهیزات

توضیحات

دماسنج مدل TF45 عمدتا برای اندازه گیری درجه حرارت مواد گازی و همچنین سطوح جامدات در دامنه 260+ … 50- درجه سانتی گراد استفاده می شود. در رابطه با یک ترموول اضافی ، المنت دماسنج  نیز می تواند برای اندازه گیری دما در محیط مایع استفاده شود.

نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TF45
نوع RTD بدون غلاف، کابلی
رنج اندازه گیری برای RTD های
Pt1000
PVC:

-50 … +105 °C

Silicone:

-50 … +200 °C

PTFE:

-50 … +260 °C

رنج اندازه گیری برای RTD های
Pt100
PVC:

-20 … +105 °C

Silicone:

-50 … +200 °C

PTFE:

-50 … +260 °C

رنج اندازه گیری برای RTD های NTC PVC:

-20 … +105 °C

Silicone:

-30 … +130 °C

PTFE:

-30 … +130 °C

رنج اندازه گیری برای RTD های KTY PVC:

-20 … +105 °C

Silicone:

-50 … +150 °C

PTFE:

-50 … +150 °C

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

  • سیستم های خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر
  • ماشین سازی
  • کمپرسورها
  • سیستم های گرمایشی، سرمایشی، تهویه
  • تولید کوره و تجهیزات

توضیحات

دماسنج مدل TF45 عمدتا برای اندازه گیری درجه حرارت مواد گازی و همچنین سطوح جامدات در دامنه 260+ … 50- درجه سانتی گراد استفاده می شود. در رابطه با یک ترموول اضافی ، المنت دماسنج  نیز می تواند برای اندازه گیری دما در محیط مایع استفاده شود.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TF45
نوع RTD بدون غلاف، کابلی
رنج اندازه گیری برای RTD های
Pt1000
PVC:

-50 … +105 °C

Silicone:

-50 … +200 °C

PTFE:

-50 … +260 °C

رنج اندازه گیری برای RTD های
Pt100
PVC:

-20 … +105 °C

Silicone:

-50 … +200 °C

PTFE:

-50 … +260 °C

رنج اندازه گیری برای RTD های NTC PVC:

-20 … +105 °C

Silicone:

-30 … +130 °C

PTFE:

-30 … +130 °C

رنج اندازه گیری برای RTD های KTY PVC:

-20 … +105 °C

Silicone:

-50 … +150 °C

PTFE:

-50 … +150 °C

کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

محصولات مشابه