نمایشگر فشار مدل HYDRA-Gauge

مدل : HYDRA-Gauge

این ابزار اندازه گیری فشار از خانواده محصول خط HYDRA در همکاری با مشتریان شناخته شده در صنعت نیمه هادی تولید شده است. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • صنعت نیمه هادی
  • توزیع مایع شیمیایی UHP

توضیحات

خط HYDRA

این ابزار اندازه گیری فشار از خانواده محصول خط HYDRA در همکاری با مشتریان شناخته شده در صنعت نیمه هادی تولید شده است.  محصول با الزامات ویژه تجهیزات فرآیند و بخشهای توزیع مواد شیمیایی UHP سازگار شده است.

نمایشگر فشار HYDRA با دقت و قابلیت اطمینان بالا ، قطعات و سطوح مرطوب شده فوق العاده تمیز را ارائه می دهد. علاوه بر این ، تولید تمام قطعات مرطوب، مونتاژ ، کالیبراسیون و بسته بندی در یک اتاق تمیز کلاس 100 صورت می گیرد.

ایمنی مضاعف

سیستم دیافراگم دوتایی HYDRA جدایی ایمن و مطمئن سنسور فشار از محیط فرآیند را امکان پذیر می کند. فرآیندهای پخش همزمان مانند بخارات HF یا HCI برای جلوگیری از هرگونه خطا نتیجه اندازه گیری یا از بین رفتن عنصر حسگر ، به محیط منتقل می شوند. پیشنهاد فروش این محصول مستلزم سازگاری شیمیایی با برنامه های خاص نیست. برخی از کاربردهای این محصول می تواند باعث انتشار مواد شیمیایی از طریق مواد دیافراگمی شوند.

نوع ابزار

Diaphragm Seal Systems

کارخانه سازنده Wika
مدل Hydra-Gauge
نوع اتصال فرآیندی اتصال رزوه ای
ابزار اندازه گیری نمایشگر فشار
واحد اندازه گیری bar
محدوده فشار 0 … 2.5 to 0 … 6
نوع اتصالات
  • in-line 3/8″ flare, ½” flare, ¾” flare, 1″ flare, 1 ¼” flare
  • dead-end ¼” flare, 3/8″ flare,½”flare
  • dead-end ¼ NPT female
دقت %1.6
درجه حفاظت IP54
جنس بخش مرتبط با سیال PFA , PVDF , TFM

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

  • صنعت نیمه هادی
  • توزیع مایع شیمیایی UHP

توضیحات

خط HYDRA

این ابزار اندازه گیری فشار از خانواده محصول خط HYDRA در همکاری با مشتریان شناخته شده در صنعت نیمه هادی تولید شده است.  محصول با الزامات ویژه تجهیزات فرآیند و بخشهای توزیع مواد شیمیایی UHP سازگار شده است.

نمایشگر فشار HYDRA با دقت و قابلیت اطمینان بالا ، قطعات و سطوح مرطوب شده فوق العاده تمیز را ارائه می دهد. علاوه بر این ، تولید تمام قطعات مرطوب، مونتاژ ، کالیبراسیون و بسته بندی در یک اتاق تمیز کلاس 100 صورت می گیرد.

ایمنی مضاعف

سیستم دیافراگم دوتایی HYDRA جدایی ایمن و مطمئن سنسور فشار از محیط فرآیند را امکان پذیر می کند. فرآیندهای پخش همزمان مانند بخارات HF یا HCI برای جلوگیری از هرگونه خطا نتیجه اندازه گیری یا از بین رفتن عنصر حسگر ، به محیط منتقل می شوند. پیشنهاد فروش این محصول مستلزم سازگاری شیمیایی با برنامه های خاص نیست. برخی از کاربردهای این محصول می تواند باعث انتشار مواد شیمیایی از طریق مواد دیافراگمی شوند.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Diaphragm Seal Systems

کارخانه سازنده Wika
مدل Hydra-Gauge
نوع اتصال فرآیندی اتصال رزوه ای
ابزار اندازه گیری نمایشگر فشار
واحد اندازه گیری bar
محدوده فشار 0 … 2.5 to 0 … 6
نوع اتصالات
  • in-line 3/8″ flare, ½” flare, ¾” flare, 1″ flare, 1 ¼” flare
  • dead-end ¼” flare, 3/8″ flare,½”flare
  • dead-end ¼ NPT female
دقت %1.6
درجه حفاظت IP54
جنس بخش مرتبط با سیال PFA , PVDF , TFM
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2