سنسور هاي جريان هوا


سنسورهای جریان هوا برای اندازه گیری و کنترل جریان هوا در سیستم های تهویه هوا مناسب هستند.برای کار در لوله ها و داکت های تهویه ، سنسورهای جریان هوا با پروب های اندازه گیری ویژه استفاده می شود.

PIC_PR_A2G_FM_de_de_72097

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش