ترنسمیتر نمایشگر‌دار فشار


ترنسمیترهای فشار به لحاظ افزایش دامنه عملکردشان از سنسورهای فشار متمایز می شوند: آنها از نمایشگرهای یکپارچه برخوردار هستند ، صحت اندازه گیری بالا و دامنه های اندازه گیری آزادانه مقیاس پذیر، از طریق سیگنال های باس دیجیتال ارتباط برقرار می کنند و می توانند با تعداد زیادی از انواع تجهیزات ارتباط داشته باشند و همچنین در سراسر جهان از استاندارد های مشخص پیروی کنند. به دلیل اینکه اتصال به دیافراگم ، پرس شده است آنها همچنین برای سخت ترین شرایط کار مناسب هستند.

wika-Process-transmitters

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش