فشار‌سنج سوئیچ‌دار


سوئیچ فشار به محض رسیدن فشار به مقدار از پیش تعیین شده ، تیغه های مربوطه را باز یا بسته می کند. بسته به نیاز ، سوئیچ های فشار با مکانیسم مکانیکی یا برقی ،با نمایشگر یا بدون نمایشگر و با امکان تنظیمات مختلف استفاده می شوند.

wika-Pressure-switches

محصولات

1 از 2

ارتباط با کارشناسان فروش