نمایشگر فشار


اندازه گیری پارامترهای یک فرآیند به منظور کنترل، نمایش و برنامه ریزی صحیح برای یک سیستم صورت می گیرد. امروزه اندازه گیری و نمایش فشار یک عملیات مهم در اکثر صنایع می باشد؛ از این رو یک نمایشگر فشار باید از تکنولوژی بالا و انعطاف پذیری مناسبی داشته باشد. یک نمایشگر فشار باید دارای قابلیت اطمینان بالا، دقت کافی داشته باشد و از طرفی خواندن آن راحت باشد. با توجه به فرم و مواد استفاده شده در نمایشگرها، می توانند برای اندازه گیری فشار گازها، مایعات و حتی جامدات در بسیاری کاربردها و صنایع استفاده شوند. روش های زیادی برای اندازه گیری و نمایش فشار وجود دارد که مهم ترین و پرکاربرد ترین آن روش لوله بوردون است؛ شرکت WIKA انواع متنوعی از نمایشگرهای فشار را تولید و عرضه می نماید.

wika-Pressure-gauges

محصولات

1 از 4

ارتباط با کارشناسان فروش