نمایشگر فشار با کنتاکت


نمایشگر های فشار دارای کنتاکت هر جا که فشار فرآیند به صورت محلی نشان داده شود و در عین حال ، مقادیر فشار ضروری در هر کاربرد را نیز باید رصد و کنترل کرد ، کاربرد خود را پیدا می کنند. کنتاکت ها ، سوئیچ مدار را بسته به موقعیت اشاره گر دستگاه اندازه گیری، باز یا بسته می کنند. اگر مقدار فشار به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از مقدار تعیین شده باشد ، آنگاه هشدار خطر را فعال می کنند ، از این رو اصطلاح “alarm contact” نیز به آن ها اتلاق می شود . نمایشگرهای فشار دارای کنتاکت برای شروع ، متوقف کردن یا تغییر فرآیندها مناسب هستند.

wika-Pressure-gauges-with-output-signal

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش