اتصالات


مبدل ها به همراه واشرها برای نصب وسایل اندازه گیری فشار ، قطع کن ، شیرهای قطع کن ،سایفون ها،نوسان گیرها و سایر لوازم جانبی مورد استفاده قرار می گیرند. درپوشهای حفاظتی از فشارسنج ها در برابر شوک ، ضربه ، خوردگی و اثرات هوازدگی محافظت می کنند. براکتها به منظور نصب ابزار های اندازه گیری فشار به دیوار یا لوله استفاده می شوند

wika-Mounting-accessories

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش