نمایشگرهای فشار دیجیتال


نمایشگرهای فشار دیجیتال ، فشار اعمال شده را در یک صفحه نمایش دیجیتال یکپارچه نشان می دهد. WIKA نمایشگر فشار دیجیتال را برای کاربردهای عموم صنعتی و همچنین برای استفاده در تست ها و کالیبراسیون ارائه می دهد. از موارد شاخص نمایشگرهای فشار دیجیتال Wika، قابل چرخش بودن است ، بنابراین همیشه از خوانایی مناسب برخوردار است. علاوه بر این ، نسخه ها و ابزارهای بی خطر با رابط بی سیم در دسترس هستند.

wika-Digital-pressure-gauges

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش