نمایشگر فشار با خروجی آنالوگ


گیج های فشار دارای سیگنال خروجی ، ترکیبی از گیج های انالوگ و ترنسمیتر فشار هستند که دارای سیگنال خروجی بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی هستند.این تجهیز ترکیبی با انواع متداول سیگنال های خروجی در دسترس است. درون این گیج یک سنسور به روشی غیر تماسی کار می کند ، بدون اینکه هیچ تاثیری روی سیگنال اندازه گیری داشته باشد.

wika-Contact-pressure-gauges

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش