سطح‌سنج هیدرواستاتیک


سنسور فشار غوطه وری ، نوع خاصی از سنسور فشار برای اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک در مخازن ، چاه ها و شفت ها است. برای این کار ، سنسور فشار غوطه وری به طور مستقیم در مایع برای اندازه گیری غوطه ور می گردد و تا جای ممکن در قسمت پایین قرار می گیرد. در آنجا ، سنسور فشار غوطه وری فشار هیدرواستاتیک را اندازه گیری می کند ، که نتیجه گیری مستقیم را در رابطه با سطح فعلی ، یعنی ارتفاع ستون مایع در بالای آن امکان پذیر می کند.

wika-Submersible-pressure-sensors

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش