نمایشگر سطح شیشه‌ای


عنصر اصلی سطح سنج شیشه ای بدنه آن است. کانال مایع و قسمت های استقرار مخصوص شیشه ای در داخل این بدنه گنجانده شده است. سرهای شیرها و اتصالات پروسسی بر روی بدنه نصب شده اند. تخلیه یا vent نیز ممکن است.

دیسک های شیشه ای و یا میکا و همچنین به کمک پیچ و مهره های U و روکش ها یا قاب های فشار تعبیه شده ، ایمن شده و محکم می شوند. از شیشه های بور و سیلیکات مطابق با DIN 7081 برای دستگاه های شیشه ای استفاده می شود.

 

wika-Sight-glass-level-indicators

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش