سطح‌سنج شناور با کنتاکت


فلوت سوئیچ ها برای تشخیص سطح یک یا چند سطح استفاده می شوند که بطور مستقل از کف ، رسانایی ، دی الکتریک ، فشار ، خلاء ، دما ، بخارات ، تراکم ، تشکیل حباب ، اثرات جوشش و ارتعاشات کار می کنند و تقریباً برای کلیه مایعات مناسب هستند. عمل سوئیچینگ بدون تماس مستقیم و عاری از اصطکاک است و هیچ منبع تغذیه ای نیاز ندارد. اصل کاربردی ساده و اثبات شده سوئیچ های شناور طیف بسیار وسیعی از کاربردها ، از کاربردهای عمومی صنعتی تا استفاده در فرآیند های گوناگون را امکان پذیر می سازد.

wika-Float-switch

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش