External Chambers


چمبر خارجی مدل BZG شامل یک محفظه خارجی است که با استفاده از حداقل 2 اتصال فرآیندی (فلنج ، رزوه یا جوشی) به طور جانبی به یک مخزن سوار می شود. از طریق این نوع ترکیب ، سطح در محفظه بیرونی با سطح موجود در مخزن مطابقت پیدا می کند.

سطح توسط یک دستگاه اندازه گیری که در محفظه خارجی نصب می شود ، اندازه گیری می شود. به عنوان مثال مدل FLR یا FLS یا توسط یک رادار موج هدایت شده.

 

wika-External-Chambers

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش