ترموول


ترموول های WIKA با شرایط کار درشرایط سخت هم در نسخه هایی از جنس بدنه جامد و هم در نسخه هایی با طراحی لوله ای ساخته شده است. انواع مختلفی طراحی شده است تا تمام نیازهای مشتری را پاسخگو باشد. علاوه بر این ، کلیه اتصالات مربوط به کاربردهای بهداشتی و ترموول ها در طراحی جنس بدنه جامد بدون درزهای جوشکاری شده در دسترس هستند. انتخاب مواد و ساخت ترموول ها مطابق با استانداردهای جهانی یا با مشخصات خاص مشتری قابل سفارش است.

wika-Thermowells

محصولات

1 از 2

ارتباط با کارشناسان فروش