دماسنج سوئیچ‌دار


سوئیچ های دما در انواع فرآیندهای صنعتی و فنی مورد استفاده قرار می گیرند. اگر درجه حرارت به مقدار تعیین شده برسد، سوئیچ دما کنتاکت مربوطه را باز یا بسته می کند. بسته به نیاز ، می توان از کلیدهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده کرد. در طیف وسیعی از محصولات WIKA ، سوئیچ دما مناسب برای هر کاربردی را پیدا خواهید کرد.

wika-Temperature-switches

محصولات

ارتباط با کارشناسان فروش