کنترل کننده دما


کنترل کننده دمای کامپکت WIKA، نمایش ، کنترل و نظارت بر دما را ارائه می دهند. پیکربندی ورودی سنسور از طریق ورودی چند منظوره انجام می شود. سنسورها ، ترموکوپل ها و سیگنال های صنعتی استاندارد ، مانند 20 … 4 میلی آمپر ، به عنوان متغیر ورودی یک کنترل کننده دما عمل می کنند. خروجی کنترل می تواند به عنوان رله (برای کنترل مکانیکی)، به عنوان سطح منطقی برای کنترل رله های حالت جامد الکترونیکی (برای کنترل دیجیتال و بارهای جریان بالا) یا به عنوان خروجی مداوم 20 … 4 میلی آمپر تنظیم شود.

wika-Temperature-Controllers

محصولات