دماسنج مقاومتی


دماسنج های مقاومتی به حسگرهای پلاتین مجهز شده اند که مقاومت الکتریکی آنها تابعی از دما هستند. در طیف محصولات ما دماسنج های مقاومتی با کابل اتصال و همچنین نسخه هایی به همراه ترنمیستر مشاهده خواهید کرد. یک ترنسمیتر دما می تواند مستقیماً در قسمت اتصال نصب شود. دماسنج های مقاومتی برای کاربردهای بین600+ … 200- درجه سانتیگراد مناسب هستند (بستگی به مدل ، عنصر حسگر ، کلاس دقت و مواد در تماس با محیط). کلاس های دقت AA ، A و B برای کلیه دماسنج های مقاومتی استفاده می شود.

 

wika-Resistance-thermometers

محصولات

1 از 3

ارتباط با کارشناسان فروش