کابل ارتباطی برنامه‌ریزی


ترنسمیترهای دیجیتال دما WIKA را می توان با استفاده از نرم افزار مناسب به راحتی در رایانه شخصی پیکربندی کرد. برای اینکه بتوان ترنسمیتر ها را به کامپیوتر متصل کرد ، برای پروتکل های مختلف دیجیتال، مودم یا رابط مربوطه در دسترس است.

wika-Programming-units

محصولات