دماسنج های چندنقطه ای


مجموعه حسگرهای چند منظوره در کاربردهای مختلف در صنعت پالایش و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. راه حل های پیشرفته چند منظوره پیشرفته، از جمله FLEX-R®  و FLEX-O® ، به عنوان فن آوری های پیشرو در صنعت شناخته می شوند. محصولات جانبی چند منظوره برای نیازهای بازار جهانی شامل طرح های سنتی مونتاژ مانند pipewells ، T-bar ، فنر فشرده شده ، فنر بی متال و بلوک انتقال حرارت است.

wika-Multipoint-Thermometers

محصولات