نمایشگر دما


نمایشگر های دمای بر اساس مکانیزم بی متال ، انبساط یا فعال سازی گاز کار می کنند. این ساز و کار ، قابلیت اندازه گیری دما در رنج 700+ تا 200- درجه سانتیگراد را در کلاس های مختلف دقت ، زمان پاسخ و مقاومت در برابر تأثیرات محیطی امکان پذیر می کند. طرح های اتصال متنوع ، قطر میله اتصال و طول میله اتصال منحصر به فرد ، یک تجهیز اندازه گیری با قابلیت های متنوع را بوجود می آورد. این تنوع ، به ویژه در نمایشگر های دما دارای کپیلاری محسوس است. تمام نمایشگر های دما در صورت لزوم برای کار در یک ترموول مناسب هستند.

 

wika-Dial-thermometers

محصولات

1 از 2

ارتباط با کارشناسان فروش