دما


دماسنج ها ابزارآلاتی هستند كه جهت اندازه گيري دما و برخی مواقع به همراه سایر تجهیزات جهت کنترل دما مورد استفاده قرار می گيرند. دماسنج (ترمومتر) ها بر اساس خواص متفاوت كار می كنند به هر كدام از اين خواص کمیت دماسنجی گفته می شود، فشار يک گاز خاص در حجم ثابت و يا حجم گاز در فشار ثابت در دماسنج گازی، مقاومت الکتريکی سيم استفاده شده در دماسنج مقاومتی، جريان الکتريکی در اتصال دو فلز ناهمگون به یکدیگر (در دماسنج ترموكوپلی) و دیگر پارامتر های موثر در اندازه گیری دما.